Туристическа карта на Пирин

• Мащаб 1:50 000
• Проверена с GPS
• Размер - сгъната 12.3 х 22.3 см
• Размер - разгъната 100 х 70 см
• Година на издаване: 2014

4.00 лв.

• информация за национален парк "Пирин": релеф, климат, растителен и животински свят (на български и английски)
• туристически маршрути, изходни пунктове
• лентова и стълбова маркировка
• хижи; заслони; туристически бази, домове и спални; хотели; мотели и къмпинг: изходни пунктове и контакти (на български и английски)
• данни за GPS навигация WGS-84: характерни точки, хижи, заслони, върхове (на български и английски)

• информация за национален парк "Пирин": релеф, климат, растителен и животински свят (на български и английски)
• туристически маршрути, изходни пунктове
• лентова и стълбова маркировка
• хижи; заслони; туристически бази, домове и спални; хотели; мотели и къмпинг: изходни пунктове и контакти (на български и английски)
• данни за GPS навигация WGS-84: характерни точки, хижи, заслони, върхове (на български и английски)