Туристическа карта на Рила

• Проверена с GPS
• Мащаб 1:50 000
• Проверена с GPS
• Размер - сгъната 12,3 х 22.5 см
• Размер - разгъната 100 х 70 см
• Година на издаване: 2014

5.00 лв.

Съдържа:
• информация за национален парк "Рила": релеф, климат, растителен и животински свят
• туристически маршрути
• лентова и стълбова маркировка
• настаняване, места за подслон: хижи, хотели, туристически спални и заслони: телефонни номера (на български и английски)
• данни за навигационни GPS приемници (на български и английски)

Съдържа:
• информация за национален парк "Рила": релеф, климат, растителен и животински свят
• туристически маршрути
• лентова и стълбова маркировка
• настаняване, места за подслон: хижи, хотели, туристически спални и заслони: телефонни номера (на български и английски)
• данни за навигационни GPS приемници (на български и английски)