Туристическа карта на Средна Стара планина - част 2

От Узана до Вратник
 

4.00 лв.

Съдържа:
• информация за национален парк "Централен Балкан" и природен парк "Българка" - релеф, климат, растителен и животински свят; резервати, водопади и пещери; манастири, паметници на тракийската култура
• информация за архитектурно-етнографски комплекс "Етър" с обозначение на 50 обекта
• информация за архитектурно-исторически резерват "Боженци" с обозначение на 30 обекта
• туристически маршрути
• лентова и стълбова маркировка
• хижи, хотели, ски и туристически бази и горски домове: контакти (на български и английски)
• данни за навигационни GPS приемници (на български и английски)
• важна информация (на български и английски)

• Мащаб 1:50 000, проверена с GPS, включва - част от Калоферска, Шипченска, Тревненска и Елено-Твърдишка Стара планина; карта на АЕК "Етър" и АИР "Боженци"
• Размер сгъната - 12.5 х 23.3 см.
• Размер разгъната - 102 х 72 см.
• Година на издаване: 2014

Съдържа:
• информация за национален парк "Централен Балкан" и природен парк "Българка" - релеф, климат, растителен и животински свят; резервати, водопади и пещери; манастири, паметници на тракийската култура
• информация за архитектурно-етнографски комплекс "Етър" с обозначение на 50 обекта
• информация за архитектурно-исторически резерват "Боженци" с обозначение на 30 обекта
• туристически маршрути
• лентова и стълбова маркировка
• хижи, хотели, ски и туристически бази и горски домове: контакти (на български и английски)
• данни за навигационни GPS приемници (на български и английски)
• важна информация (на български и английски)