Туристическа карта на Странджа

• Мащаб 1:100 000; 1:25 000  за карта със забележителности
• Проверена с GPS
• Размер - сгъната 12,5 х 23,3 см
• Размер - разгъната 100 х 70 см

4.00 лв.

Съдържа:
• Информация за природен парк "Странджа"; резервати "Витаново", "Средока", "Тисовица", "Силкосия", "Лопушна" (Узунбуджака) и "Ропотамо"; поддържани резервати "Пясъчната лилия" и "Вельов вир" (Водните лилии); защитени местности Силистар, Градището, Наково кладенче: релеф, климат, растителен и животински свят; геология; пещери; води; климат; почви.
• Туристически пътеки, 23 забележителности и интересни места с обозначение върху картния план.
• Данни за навигационни GPS приемници (на български и английски).
• Полезна информация.
• Година на издаване: 2015

Съдържа:
• Информация за природен парк "Странджа"; резервати "Витаново", "Средока", "Тисовица", "Силкосия", "Лопушна" (Узунбуджака) и "Ропотамо"; поддържани резервати "Пясъчната лилия" и "Вельов вир" (Водните лилии); защитени местности Силистар, Градището, Наково кладенче: релеф, климат, растителен и животински свят; геология; пещери; води; климат; почви.
• Туристически пътеки, 23 забележителности и интересни места с обозначение върху картния план.
• Данни за навигационни GPS приемници (на български и английски).
• Полезна информация.
• Година на издаване: 2015