Туристическа карта на Западна Стара планина - част 3

• От Белоградчик до Берковица
 

4.00 лв.

Съдържа:
• информация за Западна Стара планина: релеф и върхове; дялове; природни феномени; водопади, пещери и скални образувания, извори и блата; манастири; паметници на тракийската и християнската култура
• резервати  "Чупрене" и "Драгоманско блато"
• туристически маршрути
• лентова и стълбова маркировка
• хижи, туристически спални, хотели: местоположение, брой легла, контакти (на български и английски)
• важна информация (на български и английски)

• Мащаб 1:50 000, проверена с GPS, включва: част от Светиниколска, Широка, Язова, Чипровска и Берковска Стара планина; Козница; Понор и Мала планина; Три уши
• Размер - сгъната 12.5 х 23.3 см
• Размер - разгъната 102 х 72 см
• Година на издаване: 2014

Съдържа:
• информация за Западна Стара планина: релеф и върхове; дялове; природни феномени; водопади, пещери и скални образувания, извори и блата; манастири; паметници на тракийската и християнската култура
• резервати  "Чупрене" и "Драгоманско блато"
• туристически маршрути
• лентова и стълбова маркировка
• хижи, туристически спални, хотели: местоположение, брой легла, контакти (на български и английски)
• важна информация (на български и английски)